MOPS w Dąbrowie Górniczej przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku osłonowego

MOPS w Dąbrowie Górniczej przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku osłonowego

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach: do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100 proc. dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października pozostaną bez rozpoznania.

Wysokość dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy przysługiwać będzie:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł;

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

W przypadku osób, które przekroczą kryterium dochodowe, zastosowany zostanie mechanizm „złotówka za złotówkę”: w przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty, dodatek przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przesłana na adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

• 400/500 zł* dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
• 600/750 zł*, dla 2-3 osobowego;
• 850/1062,50 zł* dla 4-5 osobowego;
• 1150/1437,50 zł* dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

*Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25 proc.

Od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 04.01.2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wnioski o przyznanie dodatku energetycznego będą pozostawiane bez rozpoznania.

Źródło: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Previous W 2 godziny zatrzymali 2 pijanych sprawców kolizji
Next Dzielnicowy o bezpiecznych zabawach na śniegu

Może to Ci się spodoba

Odprawa służbowa Zastępców Komendantów Wojewódzkich (Stołecznego) Policji ds. kryminalnych

W dniach 6 – 7 lutego 2017 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Dafne” w Zakopanem odbyła się odprawa służbowa zastępców komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji ds. kryminalnych, poświęcona podsumowaniu realizacji zadań przez

Laureaci konkursu ,, Dzień Bezpiecznego Internetu’’ odwiedzili Komisariat Policji IV w Krakowie

W dniu 15 marca 2017 roku Komisariat Policji IV w Krakowie przy ul. Królewskiej 4 odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 93 oraz Szkoły Podstawowej nr 153, którzy jako laureaci konkursu

ZCO walczy z cukrzycą

Cukrzyca to pierwsza niezakaźna epidemia. Aby z nią walczyć, Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej uruchomiło nowy Oddział Diabetologii. Eksperci alarmują – cukrzyca dotyka coraz większej liczby osób. Co dziesięć sekund ktoś

Małopolscy policjanci upamiętnili policjantów pomordowanych w 1940 roku przez NKWD

26 kwietnia br. na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyły się rocznicowe uroczystości przy Obelisku poświęconym funkcjonariuszom Policji Państwowej – jeńców z obozu w Ostaszkowie, Katyniu, Twerze, Miednoje zamordowanych

Mija rok od Światowych Dni Młodzieży

W lipcu ubiegłego roku w Polsce odbyły się 31. Światowe Dni Młodzieży, w których udział wzięło 2,5 mln pielgrzymów ze 187 krajów. W uroczystościach uczestniczył Papież Franciszek, przedstawiciele Episkopatu Polski

Miasta rozlewają się na przedmieścia. To powoduje coraz większe korki

Ponad połowa mieszkańców miast uważa, że samochód to najwygodniejszy środek transportu. Jednocześnie większość z nich korki i brak miejsc parkingowych uważa za największą zmorę komunikacyjną w mieście. Mimo że transport publiczny staje się

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź